Ay: Ağustos 2020

Temel Topraklama Kontrol Tutanağı

0 commentsYapı Denetim Tutanakları

TEMEL TOPRAKLAMA KONTROL TUTANAĞI YİBF No : <<yibfno>> İlgili İdare (Belediye / Valilik) : <<ilgiliidare>> / <<il>> Yapı Ruhsat Tarihi ve No’ su : <<ruhsattarihi>> / Yapının Adresi : <<adres>> Pafta / Ada /Parsel No’ ları : <<pafta>>/<<ada>>/<<parsel>> Yapı İnşaat Alanı (m2) ve Cinsi : <<insaatalani>> / <<yapicinsi>> Yapı Sahibi : <<yapisahibi>> Yapı Denetim Kuruluşunun ….  Read More

Site Yönetimi Genel Kurul Daveti Örneği

0 commentsUncategorized

Site Yönetimi Genel Kurul Daveti Örneği Site genel kuruluna davet için aşağıdaki taslağa göre düzenleme yapabilirsiniz. Ayrıca Site Yönetim programı ile tüm taslakları otomatik olarak alabilirsiniz. Programı ücretsiz indirmek için tıklayın.  <<siteadi>> SİTESİ KAT MALİKLERİ GENEL KURULUNA DAVET <<siteadi>> sitesi kat malikleri genel kurulu ……/……./…… yılına ait genel kurul toplantısı ……………….. tarihinde yapılacaktır. Çogunluk sağlanmadığı ….  Read More