Kategori: Yapı Denetim Tutanakları

Temel Topraklama Kontrol Tutanağı

0 commentsYapı Denetim Tutanakları

TEMEL TOPRAKLAMA KONTROL TUTANAĞI YİBF No : <<yibfno>> İlgili İdare (Belediye / Valilik) : <<ilgiliidare>> / <<il>> Yapı Ruhsat Tarihi ve No’ su : <<ruhsattarihi>> / Yapının Adresi : <<adres>> Pafta / Ada /Parsel No’ ları : <<pafta>>/<<ada>>/<<parsel>> Yapı İnşaat Alanı (m2) ve Cinsi : <<insaatalani>> / <<yapicinsi>> Yapı Sahibi : <<yapisahibi>> Yapı Denetim Kuruluşunun ….  Read More