Temel Topraklama Kontrol Tutanağı

TEMEL TOPRAKLAMA KONTROL TUTANAĞI

YİBF No : <<yibfno>>
İlgili İdare (Belediye / Valilik) : <<ilgiliidare>> / <<il>>
Yapı Ruhsat Tarihi ve No’ su : <<ruhsattarihi>> /
Yapının Adresi : <<adres>>
Pafta / Ada /Parsel No’ ları : <<pafta>>/<<ada>>/<<parsel>>
Yapı İnşaat Alanı (m2) ve Cinsi : <<insaatalani>> / <<yapicinsi>>
Yapı Sahibi : <<yapisahibi>>
Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı : <<yapidenetimadi>>   /   <<izinbelgeno>>
Yapı Müteahhidinin Adı : <<muteahhit>>
Tespit Tarihi : ……./…./………..
İnşaat Seviyesi : <<insaatseviyesi>>

Yukarıda belirtilen yapının temelinde yapılan denetimde,

Temel topraklamasının elektrik projesine,ilgili standart,şartname ve yönetmeliklere uygunluk sağladığı tesbit edilmiştir.İnşaatın temel beton dökümüne izin verilmiştir. 

İş bu tutanak  …. / .… / 20… tarihinde 1 nüshası yapının % ….. lik hakediş aşamasında yapı denetim kuruluşunca ilgili idareye verilmek üzere 2 Nüsha düzenlenmiştir.

Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi

<<projedenetcielektrik>>

Kontrol Elemanı
Elektrik Mühendisi
<<kontrolelektrik>>
Yapı Müteahhidi Adına
Şantiye Şefi<<muteahhit>>

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir